หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์


หางานกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

สมัครงานกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์


งานกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์


Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting 2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring and reviewing for production cost saving 4. Continually increase productivity improvement 5. Management safety demands through all processes
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 23 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Junior ERP Programmer
Responsibilities • Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. • Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic and Production • Coordination with other to link the operation of the ERP Project • Develop Program ERP in various module from User requirement • Give advice and Solve problem to end user
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ติดตั้งบู๊ธงาน Event
ติดตั้งบู๊ธงาน Event ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานกรม 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช้งาน 6. จัดอบรมเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิง ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

System Engineer (Contract 1 year)
Responsibilities : - Implement, Configuration and service for UNIX (Redhat AIX)Server and Storage Products - Monitoring and administration of Server and network infrastructure - Problem Analysis and Troubleshooting
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 13 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร,ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,ติดตามการส่งมอบ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Project Architect (สถาปัตยกรรม- ก่อสร้าง)
Responsibilities :- - Assist CM project manager in design services, construction management, project management and cost estimation according for assigned projects. Participate in assigned project team and giving support regarding design issues, construction issues, cost issues. - Coordinate with Vendors, sub-contractors, designers for supporting project progression. - Responsible for preliminary design drawing for propose to management team, client and also improve and make adjustment until finalize to implementation phase. - Cost reviewing and cost negotiation. - Prepare design presentation. - Responsible for project planning related to design & construction issues. - Construction management, progress monitoring and figure-out any issues from assigned projects. - Responsible for construction progress monitoring, construction management until project completion. - Review shop drawing and as-built drawing. - Monitor and alarm the daily status and report to project manager. - Works collaboratively with customer, team, sale department and engineer teams to ensure that the functional process of service delivery is meeting the customer's expectations and facilitation of issue resolution. - Perform other tasks as assigned
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchase Overseas
• Coordinate with overseas suppliers and relevant domestic suppliers • Handle the Import & Export purchasing procedures of the company’s products • Manage procurement including negotiations with various suppliers • Issue & supervise the delivery and purchase in time • Review all relevant Import & Export documents to proceed correctly • Other as assigned by Purchasing Manager or Supervisor
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์ (ต่อรองได้)
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 11 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขา (สาขานิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
Provide personal administrative support to management and the company through conducting and organizing administrative duties and activities including receiving and handling information. Qualification: Female, Age 25-35 years old Bachelor’s degree or higher in any field At least 5 years experience in secretarial or administration Fast learner, good interpersonal skill and service mind is preferable Good command of written and spoken English Computer literacy
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HRM Manager
1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5. วิเคราะห์และนำเสนอเครื่องมือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ๆ 6. ร่วมกับ Line Manager ในการกำหนดกลยุทธด้านการบริหารบุคลากร 7. ปรับปรุงงาน HR เพื่อมีความทันสมัย สามารถแข่งขันกับตลาดได้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Help desk Officer (ปฎิบัติงานกรมสรรพสามิต)
Helpdesk Support Job Responsibility: - รับโทรศัพท์และคอยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆภายในหน่วยงานราชการ - รับเรื่องและปัญหาต่างๆ และส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อแจ้งกับ User - Remote เพื่อ Support User/Client ติดตั้ง ลงโปรแกรมระบบงานโครงการ - แก้ไขปัญหาโปรแกรมต่าง ๆ Application ของกรมสรรพสามิต - ใชัระบบ Service desk plus ให้การเก็บ Log ต่างๆ - ประสานงานกับแผนกหรือส่วนงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จได้ด้วยดี - มีทักษะในการสื่อสาร และ Service mind สูงในการรับโทรศัพท์จาก end User
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 11 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR Recruitment Admin.
หน้าที่รับผิดชอบ :- • ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรของบริษัท : จัดทำProcess เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานRecruit เช่น สัญญาว่าจ้าง ,เอกสารเริ่มงานต่างๆ,ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแผนก,นำพนักงานส่งเริ่มงานกับทางต้นสังกัด,review เอกสารให้ละเอียดครบถ้วนก่อนส่งต่อให้กับส่วนงานอื่น • ต้อนรับผู้สมัครงานและผู้เข้ามาติดต่อยังแผนกHR, ให้คำแนะนำการกรอกเอกสารใบสมัครและการทำแบบทดสอบ รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารจากผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อนส่งต่อให้กับผู้สัมภาษณ์งานต่อไป ,จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการสัมภาษณ์งาน - เรียนรู้วิธีการ Recruit และช่องทางการสรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆ พร้อมกับวิธีการและขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจากหัวหน้างานเพื่อนำมาใช้กับงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม - ติดต่อประสานงานภายนอกเกี่ยวกับการออกงาน Job fair,Campus/Roadshow กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน • Screen ใบสมัคร,นัดสัมภาษณ์งาน และเข้าร่วมObserveการ สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ • ช่วยในการสรรหาพนักงานในส่วน Back office และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเงินบัญชี, ธุรการ ,จัดซื้อ, Sales ,Marketing , Project co, HR , ช่างเทคนิค เป็นต้น • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30น.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 9 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พิธีกร Mc / ผู้ประกาศ (ประจำสีลม)ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- งานพิธีกร / งานปีใหม่ / กีฬาสี / กิจกรรมภายในองค์ - EVENT / เปิดตัวสิ้นค้าใหม่ / เปิดตัวบริษัทฯใหม่
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 8 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหนวยงาน 3. กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพตามที่หน่วยงานกําหนดไว 4. ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินสนองตอบต่อ การแกไข ปองกัน หรือการดําเนินการตามที่ไดเสนอตอผูตรวจ หรือตามที่ผูตรวจไดเสนอผานความเห็นชอบแลว 5. รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานดานคุณภาพ และด้านความเสี่ยง ในรูปแบบต่างๆเพื่อรายงานตอผูบริหารหนวยงาน และหนวยงานภายนอกอื่นๆตามมาตรฐานที่กําหนด 6. ทบทวน และผลักดันการพัฒนาความมีประสิทธภาพและประสิทธิผลของระบบงาน 7. รับคำร้องเรียนลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.4 สอนงานพนักงาน 2. ควบคุมการผลิต 2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.2 แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 2.3 ควบคุมการใช้ทรัพยากร 2.4 ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เทียบกับแผนการผลิต 2.5 ตรวจสอบจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย 2.6 ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Accounting Staff
• Have good understanding in Accounting system. • Individually handle day to day accounting activities • Review and validate General ledger entries for month end close. • Have good knowledge and hands-on experience in filing Social Security, VAT, WHT, Annual and Half year Tax returns • Control General Ledger, Account Receivable, Account Payable • Close monthly and yearly account • Assisting the accountant supervisor to all task assigned
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 7 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การเงิน / บัญชี –AP (ประจำสีลม) รับนักศึกษาจบใหม่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน-เช็ค เตรียมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน-เช็ค คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบใบกำกับภาษี รวมทั้งงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 6 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Business Unit Division Manager (Sinsakon Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดูแลระบบคุณภาพและระบบงานต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง 7. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 4 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Marketing
วางแผน Promoting กิจกรมมแต่ละช่องทาง บริหารยอดขายสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 2 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Beauty Consultant (ประจำเซ็นทรัลบางนา , เซ็นทรัลพระราม 9,เซ็นทรัลพระราม 2)
ดูแลยอดขาย ประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ
อัตรา 6
เงินเดือน 10,000-12,000 + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิชชั่น
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 1 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 1 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Call Center (แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง) ประจำสีลม
- รับโทรศัพท์ - แนะนำสินค้า - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า - ขายสินค้าทางโทรศัพท์
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000(มีค่าคอมฯ)
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 31 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant to Production Manager (Sinsakorn Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดูแลระบบคุณภาพและระบบงานต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง 7. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 31 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Messenger (ประจำสีลม)
ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสที่จะแสดงความสามารถของคุณ ... เราต้องการให้คุณเข้าร่วมทีมงานที่แข็งแกร่งของเรา KBM Health and Beauty Co., Ltd. บริษัท เคบีเอ็ม เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น กำลังมองหาบุคคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้ รายละเอียดของงาน: ส่ง Order ให้ลูกค้า ส่งเอกสาร ส่งไปรษณีย์และงานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 30 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ดูงานด้านการวางแผนการผลิต
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. สรรหาและคัดเลือก Supplier จากต่างประเทศ 2. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 3. โต้ตอบ E-Mail กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานกับ Shipping และ Forwarder ในประเทศ 5. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 29 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายเครื่องสำอาง ประจำงาน EVENTแสดงสินค้า
ลักษณะงาน - ขายเครื่องสำอาง แนะสินค้าตามห้างฯต่างๆ - มีหัวหน้าสอนงานให้ ก่อนทำงานจริง - มีค่าคอมฯ - มีค่าเดินทาง
อัตรา 6
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 27 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Security Officer (ประจำสีลม)
- ดูแลผู้ที่มาติดต่อ - ควบคุมพนักงานที่ เข้า-ออก ภายในอาคาร - รักษาความปลอดภัยภานในสถานที
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 27 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 27 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician (ไฟฟ้า, เครื่องกล) ประจำจังหวัด ชลบุรี
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือวัดคุม ระบบ Automation ของบริษัทที่ติดตั้งภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน - บำรุงรักษา Calibate เครื่องมือวัดคุมระบบ Automation ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง เที่ยงตรง ปกติ - เป็นการไปดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่นำไปติดตั้งให้กับโรงงานต่างๆ ตามสาขาที่ระบุในแต่ละพื้นที่ ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000 บาท
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 26 ส.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2023 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน