หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด


หางานบริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

สมัครงานบริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด


งานบริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA,QC) ด่วน
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 17 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสินค้า
1.จัดทำ Limit Sample เพื่อส่งให้กับลูกค้าอนุมัติและใช้อ้างอิงในบริษัท 2. แจกจ่าย - ติดตาม - เรียกคืน Limit Sample ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อตรวจสภาพ 3. วัดผล KPI ย่อยของงานที่รับผิดชอบ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 12 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ Admin ( ธุรการ )
1. ดูแลความเรียบอาคารสถานที่และบริเวณรอบโรงงานทั้งหมด 2. ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 3. ดูแลงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ดูแลการทำงาน , ดูแลการตรวจผ่านทุกอย่าง 4. จัดทำKPI สร้างเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 5. สวัสดิการต่างของพนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมจำนวนสินค้าให้ตรงตาม Stock card 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทั้งหมด 3. ตรวจสอบสินค้าหน้างานให้ตรงตาม Location 4. บันทึกข้อมูลการรับเข้าเบิกออกในโปรแกรมสำเร็จรูป
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ดูแลระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งระบบ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแล Tooling เครื่องจักร,Part,อะไหล่,ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ,ทำรายงานการเบิกจ่าย และงานที่ได้รับมอบหมาย , สามารถใช้เครื่องกลึงงานได้
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริหารการผลิต
1.จัดสรรกำลังคนในแต่ละ Process ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรายวัน 2.ลง Daily Reprot ใน Plan ประจำวัน 3.รายงานปัญหาที่กระทบกับผลผลิต เช่น เครื่องจักร Break Down,ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ ปัญหาคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4.ลงบันทึกของเสียประจำวันใน Process
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 4 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Process Engineer
1. ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ 2. ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต และเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 3. ควบคุมปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและการป้องกันแก้ไข 4. .พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 6. รับผิดชอบการรายงานและติดตามผล KPI , การป้องกันแก้ไขปรับปรุงของแผนก และ บริษัท
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 4 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Support
- พัฒนา Web Application ได้ ด้วยภาษา PHP , Joomla , ASP - ทำงานในระบบฐานข้อมูล SQL , My SQL
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 4 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิคและหัวหน้าเครื่อง
1.ควบคุมและรายงานผลผลิตรายวัน ตรวจสอบติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคุณภาพและจำนวนที่สั่งผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ให้ตรงตามมาตรฐาน 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีสมรรถนะที่ดีและพร้อมทำงานได้ 4. บริหารและควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานให้สะอาด และปลอดภัย (5S & Safety)
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ Stock อะไหล่
1. ควบคุม ดูแลการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักร และ Tooling ทั้งหมด 2. ควบคุมดูแลการรับ-เบิกจ่าย อะไหล่ จัดวางสินค้าตรงตาม Location 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับ-เบิกจ่ายอะไหล่ 4. ควบคุม Safety Stock และกำหนด Safety Stock ที่เหมาะสม 5. ดูแลการบำรุงรักษาอะไหล่ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิตแต่ละ Process / วางแผนการสั่งซื้อจัดเตรียมวัตถุดิบ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน