หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด


หางานบริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงานบริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด


งานบริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด


หัวหน้าแผนกคลังสำเร็จรูป
ดูแลคลังสินค้ารถจักรยานไฟฟ้า (คลังสำเร็จรูป) และ Accessories
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
ดูแลความรับผิดชอบในการบริหารและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ, ติดต่อหน่วยงานราชการ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
- บริการติดต่อ/ สื่อสาร กับลูกค้าเกี่ยวกับ Requirement ต่างๆ อาทิ จัดทำใบเสนอราคา / Spec / ตัวอย่าง รับข้อร้องเรียน และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามเรื่องการชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไขการขาย - ประสานงานขายกับแผนกต่างๆ อาทิ จัดทำเอกสารขอ SPEC / ตัวอย่าง / เปิด ORDER ประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่าง สินค้า และ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามระบบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนดอกสารส่งออก - จัดทำรายงาน/เก็บเอกสารและข้อมูลการขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายประจำห้าง (กรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด)
รับผิดชองานส่งเสริมการขายประจำห้างสรรพสินค้า
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และลดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO: 9001:2008
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รับผิดชอบงานวางแผนการผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
สามารถลงรายการบัญชีได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 8 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)
ติดต่อประสานงานต่อรองราคาSupplier ต่างประเทศ ภาษาจีน
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 3 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการร้านฟิตเนส (บริษัท อิมเมจเพลส)
บริหารงานฟิตเนสและการจัดการบุคลากร รวมถึงจัดคอร์สอบรมให้ลูกค้า มีความรู้การใช้เครื่องออกกำลังกาย และการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Desing Engineer
ออกแบบการผลิตโดยใช้โปรแกรม Auto cad ,Solid work
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ Import
ดำเนินการจัดเอกสารนำเข้าสินค้า Forwarding , Loading , ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (งานสรรหาว่าจ้าง)
รับผิดชอบเรื่องการจัดทำค่าแรงค่าจ้างพนักงานรายวันประมาณ 700 คน โดยใช้โปรแกรม B'Plus , งานประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 26 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ
ติดต่อกับ Dealer เพื่อหา Order การผลิต งานขายผลิตภัณฑ์รถจักรยาน ภายในประเทศ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 25 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
ดูแลงานด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 23 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร Tooling/Mold
1. จัดสร้าง Tooling/Mold ที่ใช้ในการผลิต 2. รายงานสรุปผลและนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง และระบบคุณภาพ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 22 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
รับผิดชอบการดำเนินการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ในประเทศตามขอบขตวัตถุดิบที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการ ทำงานของฝ่ายผลิต คลังสินค้า และหน่วยงานที่ต้องการซื้อ โดยดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ระบบปฎิบิติการ ของบริษัท
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 19 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร ตรวจติดตามการควบคุมเอกสาร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรออกแบบการผลิต
ออกแบบการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 - 18,000
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายประจำห้าง (PC)
พนักงานขายและประกอบจักรยานประจำห้างสรรพสินค้า คาร์ฟูร์ และบิ๊กซี
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 7,000 - 9,000
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด)
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริหารจัดการด้านการตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 13 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าทีมจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ติดต่อประสานงานกับsupplierต่างประเทศ เจรจาต่อรองราคาสินค้า
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าฝ่ายผลิต
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 10 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ (ภาษาจีน)
ติดต่อประสานงานต่อรองราคาSupplier ต่างประเทศ ภาษาจีน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
รับสมัคร สัมภาษณ์ งานประกันสังคม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000-12,000
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรฝ่ายผลิต
วิศวกรควบคุมดูแลฝ่ายผลิต
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 8 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด/ธุรการขาย
ติดต่อประสานงานกับเซลล์ และลูกค้า เปิดบิล ประสานงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
สามารถลงรายการบัญชีได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้เป็นอย่างดี
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
ดูแลความรับผิดชอบในการบริหารและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ, ติดต่อหน่วยงานราชการ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร Tooling/Mold
1. จัดสร้าง Tooling/Mold ที่ใช้ในการผลิต 2. รายงานสรุปผลและนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง และระบบคุณภาพ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบงานตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงาน รวบรวมเอกสารหลักฐาน สิ่งที่ตรวจพบและสรุปรายงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ควบคุมคลังสินค้า เช็คสต็อก
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
ติดต่อประสานงาน
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลงานด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 26 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT SUPPORT ด่วน
รับผิดชอบในการดูแลและแก้ปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายและเครื่อง PC รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและไม่หยุดชงัก
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 25 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
ดูแลออกแบบกราฟฟิค งานด้านการตลาด และงานต่าง ๆ ของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. รวบรวมข้อมูลการผลิต,รายละเอียดงานเหมาฝ่ายผลิต,สรุปรายละเอียดค่าแรง,ติดต่อประสานงานฝ่ายบุคคล 2. งานเอกสารแผนกผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 23 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Design Engineer
ออกแบบการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

สมุห์บัญชี (ประจำบริษัทสามพรานฟูดส์)
ตรวจสอบบัญชี ปิดงบบัญชี
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน